Uw bankrekening dient geregistreerd te zijn.
Nog niet geregistreerd? Klik hier
Bankrekening
IBAN  
BIC  
Status
   
Meerdere bankrekeningen
 
   
   
Het formaat is:
BBAN1;Uw-eigen-ID1
BBAN2;Uw-eigen-ID2
 
Bijvoorbeeld:
140308059;2580
2445588;1382
128420049;1982
U kunt een conversie per e-mail uitvoeren door een .csv-bestand te e-mailen naar bbanconversie@sepaservice.nl.
 
Het formaat is:
BBAN1;Uw-eigen-ID1
BBAN2;Uw-eigen-ID2
 
Bijvoorbeeld het bestand "bankrekeningen.csv":
140308059;2580
2445588;1382
128420049;1982
U kunt een betaalbestand-conversie per e-mail uitvoeren door een CLIEOP-bestand te e-mailen naar clieop2pain@sepaservice.nl.
 
Het resultaat wordt naar uw geregistreerde e-mail adres gestuurd, met daarin:
- PDF met conversie specificaties
- originele CLIEOP-bestand
- PAIN-bestand
 
Belangrijk: Om de integriteit te bepalen van het bestand zijn SHA1- en SHA256-waarden berekend. Vergelijk deze met de waarde binnen uw bankiersoftware (mits beschikbaar bij de bank).
Tevens geven wij terug: het totaal aantal opdrachten en totaalbedragen. Vergelijk deze totalen met de import resultaten uit de bankiersoftware, evenals de totalen welke de CLIEOP-generator heeft weergegeven.
Met de Sepa service Windows Client kunt u conversies uitvoeren door eenvoudigweg het CLIEOP-bestand op een vaste locatie neer te zetten.
Wij zorgen ervoor dat deze geconverteerd wordt, en dat de conversiebestanden teruggeplaatst worden op uw computer. Tevens worden de conversiebestanden gemaild naar het geregistreerde e-mail adres.
 
Download het installatie-bestand hier: SepaServiceSetup.exe